Ansvarlighet & FSC®

FSC er en internasjonal merkeordning for tre og papir som sikrer skogsdrift med omtanke for dyr, natur og mennesker.

Alle typer skog kan FSC-sertifiseres. Både nordiske barskoger, tropiske regnskoger og plantasjer. Deler av skogen fredes helt slik at truede dyr og planter sikres. Urbefolkning som indianere og samer sikres rett til å bruke skogen. Hvis de har hellige steder i skogen fred disse for felling.

Det felles ikke mer trær enn det skogen selv kan reprodusere. Lokalbefolkningen får glede av inntektene fra skogen og det brukes lokal arbeidskraft. Lokale arbeidere utdannes, får sikkerhetsutstyr og en lønn de kan leve av.

Alt tre kan spores tilbake til skogen. Alle ledd mellom skogen og deg sertifiseres, uansett hvor mange ledd der er. Det er din garanti for at du kan kjøpe tre med god samvittighet. 

DESIGNA tilbyr et bredt utvalg av FSC-sertifiserte benkeplater.